?

Log in

No account? Create an account

Kyomo Juri

Super Junior, SixTONES, SEVENTEEN, Johnny's WEST, Jr. ♥

Rating position

Birthdate:
1991
Website:
Super Junior, SixTONES, Johnny's WEST, SEVENTEEN, Johnny's Jr.
LJ là nơi để tự kỉ, nếu có ai thắc mắc cứ hỏi mình sẽ trả lời trong phạm vi mình biết, mình ko cắn ai cả :))

Rating position

Statistics